تعرفه ها

صفحه اصلی/تعرفه ها

پلن ساده

 • 10 صفحه
 • 500 گیگ فضا
 • 10 دیتابیس
 • دامین دلخواه رایگان
 • پشتیباین رایگان 24/7

$25/ماه

انتخاب پلن

پلن حرفه ای

 • 10 صفحه
 • 500 گیگ فضا
 • 10 دیتابیس
 • دامین دلخواه رایگان
 • پشتیباین رایگان 24/7

$55/ماه

انتخاب پلن

پلن ساده

$25/ماه

 • 10 صفحه
 • 500 گیگ فضا
 • 10 دیتابیس
 • دامین دلخواه رایگان
 • پشتیباین رایگان 24/7
انتخاب پلن

پلن حرفه ای

$45/ماه

 • 10 صفحه
 • 500 گیگ فضا
 • 10 دیتابیس
 • دامین دلخواه رایگان
 • پشتیباین رایگان 24/7
انتخاب پلن

Professional Plan

$55/ماه

 • 10 صفحه
 • 500 گیگ فضا
 • 10 دیتابیس
 • دامین دلخواه رایگان
 • پشتیباین رایگان 24/7
انتخاب پلن